Og freden kom - anmeldelse

V/ Michael Svennevig, Viborggade 30 5.tv, DK-2100 København Ø.

LÆRER OG ILDSJÆL

Forlaget Epigraf


v/Michael Svennevig, Viborggade 30, 5.tv, .2100 København Ø.

Tlf: 35 26 05 64, micsvennevig@msn.com 

OPTEGNELSER

Marie Thøger: ”Og freden kom”

Marie Thøger er født i 1923

# # # ¤ ¤ ¤

 


Ranum Statsseminarium i

Hjælpearbejde sammen

Hun brød imidlertid

hun om sit engagement i

frivilligt hjælpearbejde

med andre unge kommer

på prøvelejr i Norge. I

så i sommerferien i det

som i Østpakistan.

Hurtigt bliver hun grebet

og fra det første ophold i

uselviske engagement så

fra sin ansættelse ved

sig med analfabetismen,

og hun gør et stort

række dialekter i Indien.

Det er symptomatisk for

pointerer, at man ikke kan

sætte lighedstegn mellem

Grunden til, at en del ikke

geografisk eller socialt har

hvor det skrevne er både

en selvfølgelighed og en

nødvendighed. Alligevel

i en landsby formulerer

som I siger, at vi har spist

usund mad, dyrket vores

jord forkert, passet vores

Marie Thøger kalder sin

og let diffuse anstrøg,

men de fortæller om en

hun kaster sig over.

Jens Henneberg

Marie Thøger:

”Og freden kom”

205 sider, 199 kr.

og opvokset i landsbyen

Hvornum i Himmerland i en

i såvel Indien

1946.

I ”Og freden kom” fortæller

rundt om i verden fra 1947,

da hun gennem Fredsvenners

1948 begynder hjælpearbejdet

sønderbombede Tyskland.

af Gandhis pacifistiske ideer

og tanker om ikke-vold i en

sådan grad, at hun er blevet

kaldt Gandhis danske discipel,

Indien i 1954 stiger hendes

meget, at hun ofte søger orlov

skolevæsenet i København..

arbejde for at samtænke en

hendes menneskesyn. Hun

analfabetisme og dumhed.

kan læse og skrive, er, at de

skal der stærke personlige

motiver til, før en voksen går

i gang med at lære bogstaver.

En gammel, intelligent kone

det således: ”I tror, at I kan

lære os alting. Hvis det er,

børn dårligt, så ville vi være

døde nu - men vi lever stadig.”

bog for ”Optegnelser”, og de

har da også optegnelsers løse

ildsjæl, der fyldes helt af det,

Epigraf.

ud og tog lærereksamen fra