Et menneske bliver først til, når det fortælles

V/ Michael Svennevig, Viborggade 30 5.tv, DK-2100 København Ø.

Udkommer til festivalen

JA TAK, TIL KAFFE

fredag den 11. august 2017

ET MENNESKE BLIVER FØRST TIL,

NÅR DET FORTÆLLESFire samtaler om eksistens og engagement

i Stig Dalagers forfatterskab


af Michael Svennevig


---"Svennevig og Dalager taler og lytter veloplagt,

og der er kommet en fremragende

og underholdende bog ud af deres samtaler...

Et menneske bliver først til, når det fortælles,

og i Stig Dalagers tilfælde er det også sådan,

at et menneske bliver til, når det fortæller.

Jeg tror at det samme gælder, når man lytter."


Anmeldelse af Marianne Olsen,

Netavisen Sameksistens.dk


***"Samtalerne giver et ganske godt signalement

af forfatterskabet og kommer også godt rundt om

det store engagement, Dalager har i mange politiske

og humanistiske sammenhænge."


Jens Eichler Lorenzen,

Fyns Stiftstidende


---


"Letlæst og veloplagt samtalebog med mange fine og kloge betragtninger om livet fra Dalager, der vækker nysgerrighed og lyst til at gå ombord i hans forfatterskab... Romaner, noveller skuespil, dokumentarfilm, popsange osv. Stig Dalagers værkliste er lang og alsidig, og her er vi med på en lytter, når forfatter og dramatiker Michael Svennevig i fire uformelle samtaler stiller nysgerrige spørgsmål til hans forfatterskab. I interview-form formidles en ping-pong mellem de to, og der krydres med både korte og lange citater fra værkerne. Der indledes med et kort forord, og bagerst findes værkliste, kort biografi og index. Der dykkes især ned i Davids bog og 5-binds serien om Jon Bæksgård, der begynder med Glemsel og erindring , og omkring værkerne taler de to gamle bekendte om eksistens, jødedom, DDR, litteratur, Kierkegaard m.m."


Heidi Buur Pedersen,

Bibliotekernes lektørudtalelse


---STIG DALAGER er blandt de mest oversatte danske nulevende skønlitterære forfattere med sine romaner og skuespil. Samtalerne forsøger at indkredse grunden til det. Samtalerne strakte sig fra sidst i december 2016 til slutningen af marts 2017. Det var en periode, hvor Stig Dalager udgav én roman ”Kvinde i et århund-rede”, og én digtsamling ”Den tynde væg”, samt var til verdens-premiere på sit nye skuespil ”Journey in light and shadow” på The August Strindberg Repertory Theatre i New York, og en ny fortælling - "Rabbiens sidste dage" - med tegninger af Martin Bigum var på trapperne. Samtidig var der forhandlinger om amerikanske filmatiseringer af flere af hans værker.”Med en værkliste på næsten 60 værker fordelt over romaner, skuespil, film og digte syntes det uoverskueligt, og jeg forudså, at arbejdet med samtalerne ville blive meget omfattende og nok også svært, men det viste sig at være lige modsat” skriver Michael Svennevig i forordet: ”Det blev til en både berigende, inspirerende og ud-fordrende rejse gennem et mangeforgrenet forfatterskab.”Det omfattende indeks over de nævnte og omtalte titler sikrer, at bogen kan bruges såvel af nysgerrige læsere som af undervisere. Bagest er der filmlinks til to af Dalagers film, der er fyldigt omtalt. Der er med andre ord lagt op til en lystfyldt vandring igennem et meget omfat-tende forfatterskab. På samme måde som værkerne er rundet af et stort humanistisk engagement, er bogen drevet af entusiastisk interesse. Der er med andre ord ikke tale om en tør metodisk værkgennemgang, men snarere et kalejdoskopisk blik hen over genrer og temaer, der er tættere forbundne end man måske umiddelbart skulle tro. Så velkommen til et frisk bud på veje ind og ud af et stærkt og centralt placeret forfatterskab.Dalager og Svennevig har tidligere samarbejdet

i forbindelse med portrætsamtalebogen

Ude på kanten” (Epigraf, 2014),

hvor bl.a. også Kirsten Thorup

og Henning Carlsen medvirkede.


Samtidig udkommer

Michael Svennevigs ”JA TAK, TIL KAFFE.

Samtaler & digte” – ligeledes på Forlaget Epigraf.


Kommende arrangement

på GalaxeScenen baseret på bogudgivelsen

offentliggøres snarest! Læs mere nederst på hjemmesiden her.261 sider. 

298,- kr. inkl. moms og forsendelse.     


Se bogtrailer.


Læs et uddrag fra bogen.


-----Bogen er inddelt i 4 samtaler:


1.  samtale:

Om DDR og replikanter

Om at være messedreng

og opdage horisontens runding2. samtale:

Om drøm og virkelighed

Om tidens kaos, empati og håb


3. samtale:

Uskyld og tragedie

Om eksistens og litteratur

- og om det særlige som litteratur kan


4. samtale:

Om at finde den særlige fortællerstemme,

der kan bære en roman, et skuespil eller et digtUdkommer fredag den 11.8.2017

til festivalåbningen af JA TAK, TIL KAFFE,

hvor Michael Svennevig er i samtale med Stig Dalager

om dennes seneste udgivelse ”Rabbiens sidste dage”.Forlaget Epigraf


v/Michael Svennevig, Viborggade 30, 5.tv, .2100 København Ø.

Tlf: 35 26 05 64, micsvennevig@msn.com