Og freden kom - lektørudtalelse

V/ Michael Svennevig, Viborggade 30 5.tv, DK-2100 København Ø.

Uddrag af lektørudtalelse

Thøger, Marie: Og freden kom, optegnelser fra frivillige arbejdslejre efter 2. verdenskrig

og fra U-lande i Indien og Øst-Pakistan

For biografi- og rejsebogslæsere med interesse for efterkrigstidens mellemfolkelige

hjælpeorganisationer. Livlig beretning om et ungt menneskes oplevelser med

nødhjælpssarbejde rundt om i verden i årene 1947-1966....

Vi kender M.T. som børnebogsforfatter, men hun er faktisk honoreret for sin indsats i

Indien og Himalaya, og har siden ungdommen været involveret i internationalt

hjælpearbejde, inspireret af Gandi. Mange unge deltog i internationale arbejdslejre efter

krigen, og M.T. fortæller livligt om sine oplevelser i mange lande i årene 1947-66....  

Beskedent udstyret, letlæst fortælling om forfatterens oplevelser i arbejdslejre rundt om i

verden efter 2. verdenskrig. De mange indtryk formidles fra hjertet uden analytisk eller

debatterende tilgang, og kan læses af alle, der har interesse for efterkrigstidens

nødhjælpsarbejde og et ungt menneskes rejseliv i perioden. Henvender sig mest til de ældre

biografi- og rejsebogslæsere og har ret stor, læsevenlig typografi.

Forfatterskabet samler sig om u-landsemner, fortalt for børn og voksne. Bogen udgives i

forbindelse med Dansk PEN´s festival i aug. 2011 og kan sammenlignes med

selvbiografiske skildringer af missionsophold og lign. Beskrivelser af engageret

medmenneskeligt hjælpearbejde.

Forlaget Epigraf


v/Michael Svennevig, Viborggade 30, 5.tv, .2100 København Ø.

Tlf: 35 26 05 64, micsvennevig@msn.com