LÆRER OG ILDSJÆL

OPTEGNELSER

Marie Thøger: ”Og freden kom”

# # # ¤ ¤ ¤

Marie Thøger er født i 1923

og opvokset i landsbyen

Hvornum i Himmerland i en

grundtvigiansk landmandsfamilie.

Hun brød imidlertid

ud og tog lærereksamen fra

Ranum Statsseminarium i

1946.

I ”Og freden kom” fortæller

hun om sit engagement i

frivilligt hjælpearbejde

rundt om i verden fra 1947,

da hun gennem Fredsvenners

Hjælpearbejde sammen

med andre unge kommer

på prøvelejr i Norge. I

1948 begynder hjælpearbejdet

så i sommerferien i det

sønderbombede Tyskland.

Senere udvides det til ulandsarbejde

i såvel Indien

som i Østpakistan.

Hurtigt bliver hun grebet

af Gandhis pacifistiske ideer

og tanker om ikke-vold i en

sådan grad, at hun er blevet

kaldt Gandhis danske discipel,

og fra det første ophold i

Indien i 1954 stiger hendes

uselviske engagement så

meget, at hun ofte søger orlov

fra sin ansættelse ved

skolevæsenet i København..

Hun kommer til især at beskæftige

sig med analfabetismen,

og hun gør et stort

arbejde for at samtænke en

række dialekter i Indien.

Det er symptomatisk for

hendes menneskesyn. Hun

pointerer, at man ikke kan

sætte lighedstegn mellem

analfabetisme og dumhed.

Grunden til, at en del ikke

kan læse og skrive, er, at de

geografisk eller socialt har

været skilt fra den del af verden,

hvor det skrevne er både

en selvfølgelighed og en

nødvendighed. Alligevel

skal der stærke personlige

motiver til, før en voksen går

i gang med at lære bogstaver.

En gammel, intelligent kone

i en landsby formulerer

det således: ”I tror, at I kan

lære os alting. Hvis det er,

som I siger, at vi har spist

usund mad, dyrket vores

jord forkert, passet vores

børn dårligt, så ville vi være

døde nu - men vi lever stadig.”

Marie Thøger kalder sin

bog for ”Optegnelser”, og de

har da også optegnelsers løse

og let diffuse anstrøg,

men de fortæller om en

ildsjæl, der fyldes helt af det,

hun kaster sig over.

 

Jens Henneberg

kultur@nordjyske.dk

 

 

Marie Thøger:

”Og freden kom”

205 sider, 199 kr.

Epigraf.